Wniosek faktoringowy

Przygotowanie wniosku zajmie 2-5 minut

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku przygotuj dane finansowe oraz dane dotyczące zobowiązań Twojej firmy. Dodatkowo zastanów się, jakich odbiorców zgłosisz do wniosku o limit faktoringowy. Wykonaj kolejno kroki:

1

Wybierz rodzaj faktoringu: krajowy lub zagraniczny (eksportowy) w walucie.

2

Podaj dane wszystkich zgłaszanych odbiorców (NIP lub nazwę firmy) oraz kwotę sublimitu na każdego z nich.

3

W ostatnim kroku podaj wszystkie zobowiązania jakie posiada Twoja firma.

4

Sprawdź wstępną decyzję kredytową i wyślij wniosek do analizy przez naszych doradców.